Kunstgressprosjektet


BIF har besluttet at det skal lages kunstgressbane på den nåværende grusbanen på Billingstad.
Prosjektet har nå kommet i en fase hvor det er klart at planene kan realiseres. 

Vi vil på denne siden forsøke å holde medlemmer og ander orientert om prosjektet generelt og fremgangen spesielt.

Hvorfor ønsker vi kunstgress?:
  • Undersøkelser viser at aktivitetsnivået blomstrer og klubbene vokser med 25-50% ved etablering av kunstgressaner
  • En kunstgressbane vil utvide mulighetene for idrettslig aktivitet, det være seg i skoletimene, i friminuttene og etter skoletid, både i organisert og uorganisert aktivitet
  • Lysanlegg vil etableres som en følge av prosjektet og sesongen vil dermed kunne utvides i deler av året hvor mørket kommer tidlig.
Overordnet progresjon i prosjektet: 
Prosjektleder er engasjert. Nabovarsling er underveis og vi håper å være i rute for søknad om spillemidler. DNB har gitt tilsagn for finansiering men vi undersøker muligheten for finansiering gjennom Kommunalbanken til lavere rente.

Hvordan påvirker dette klubben økonomisk?:
Klubben har bygget opp en del egenkapital og vi har også fått inn ca 400 000 i sponsormidler så langt. Prosjektet vil likevel resultere i en økning i treningsavgift for fotball, men vi skal likevel være en rimelig breddeklubb med et nøktern nivå på treningsavgifter.

Hvordan kan du bidra?:
Vi er avhengig av ytterligere sponsormidler. Vi oppfordrer derfor Billingstad beboerne om spørre kjente og bekjente om hjelp til å skaffe sponsorer eller kontaktpersoner hos potensielle sponsorer slik at BIF kan ha en mulighet til å presentere seg.

Alle monner drar og dersom noen har ideer til aktiviteter som kan skaffe inntekter (som kakesalg eller dugnadsarbeid) er det veldig velkomment.

I tillegg trenger klubben hjelp i praktisk forstand. Dersom noen har økonomi/prosjektlederkompetanse evt byggteknisk kompetanse er det veldig verdifullt i forhold til prosjektet og gjennomførelsen av dette.
Alt styrearbeid I klubben er dugnaddrevet og styremedlemmene har ikke spesialkompetanse på bygging av kunstgressbaner.