Årsmøte BIF 2020!

lagt inn 2. mar. 2020, 00:24 av Webmaster BIF   [ oppdatert 2. mar. 2020, 00:26 ]

Årsmøtet for Billingstad IF blir på musikkrommet på Billingstad skole mandag 23. mars kl.20.00. Dokumenter kommer på FB og på nettsiden ila de nærmeste par ukene.

Styret

Agenda og dokumenter for årsmøte i BIF 2019

lagt inn 13. mar. 2019, 01:56 av Webmaster BIF   [ oppdatert 20. mar. 2019, 05:47 ]

Vi gjør herved relevante dokumenter for årsmøtet tilgjengelig i denne kunngjøringen.

Årsmøtets agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, 

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 5 øvrige styremedlemmer og 3 varamedlemmer

c) velge to revisorer


Mvh
BIF Styret

Årsmøte i BIF 2019

lagt inn 18. feb. 2019, 12:11 av Webmaster BIF   [ oppdatert 18. feb. 2019, 12:12 ]

Vi ønsker velkommen til ÅRSMØTE FOR BIF 🙂 torsdag 21. mars, kl 19-21 i musikkrommet på Billingstad skole.

Saksdokumenter blir lagt ut på hjemmesidene til BIF i god tid før møtet.

Dette er en super anledning til å bli litt nærmere kjent med klubben, styret og fokusområder for klubben.

VEL MØTT! 🙂

BIF inkaller til årsmøte!

lagt inn 11. mar. 2018, 12:08 av Webmaster BIF   [ oppdatert 11. mar. 2018, 12:09 ]

BIF avholder årsmøte Billingstad skole Mandag 19 Mars 2018.

Møtet blir avholdt i musikkrommet fra kl. 19.30 til 21.00. 

Vedlagt I denne kunngjøringen ligger styrets årsberetning for 2017.

Vel møtt!

Sjekk ut produktene våre!

lagt inn 11. mar. 2018, 11:53 av Webmaster BIF   [ oppdatert 11. mar. 2018, 12:22 ]

BIF har nå fått en egen webshop hos vår leverandør av drakter og annet utstyr.

Klikk på bildet under for å komme til webshoppen:

Global Sport

Dokumenter i forbindelse med årsmøte 2017

lagt inn 20. mar. 2017, 13:14 av Webmaster BIF

Da er det igjen tid for årsmøte i Billingstad IF og i den forbindelse deler vi her årsberetning og regnskapsdokumenter for 2016. I tillegg ønsker vi også å offentliggjøre budsjettet for 2017.

Disse dokumentene vil også gjennomgås på årsmøtet den 27. mars. 

Mvh
Styret

Årsmøte i BIF 27. mars 2017

lagt inn 27. feb. 2017, 08:21 av Webmaster BIF   [ oppdatert 27. feb. 2017, 08:23 ]

Invitasjon til informasjonsmøte om Kunstgressprosjektet på Billingstad

og innkalling til Årsmøte i BIF
(Billingstad Idrettsforening)


Mandag 27. mars 2017 kl. 19:00 på Billingstad Skole («musikkrommet»)

Prosjektgruppen vil informere om Kunstgressprosjektet på Billingstad. Årsmøtet avholdes i forlengelsen av informasjonsmøtet.

Saker til årsmøtet:

a)    Valg av dirigent og referent og to medlemmer til å signere protokollen

b)    Godkjenning av stemmeberettigede

c)    Godkjenning av innkalling og dagsorden

d)    Behandling av styrets beretning for 2016

e)    Behandling av revidert regnskap 2016

f)     Prosjekt Kunstgress - vedtak

g)    Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgifter

h)    Budsjett 2017 - vedtak

i)     Valg av styre

a.    Leder og nestleder

b.    Styremedlemmer (5)

c.    Varamedlemmer (3)

j)     Valg av revisorer

k)    Eventuelle innkomne sakerü  For informasjon om BIF, følg oss på Facebook eller sjekk nettsidene www.billingstadif.no

ü  Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet.

ü  Underlag til årsmøtesakene gjøres tilgjengelig på hjemmesiden innen en uke før årsmøtet.

Hilsen

Styret i Billingstad Idrettsforening

Bidra til BIFs inntekter gjennom 17. mai arrangementet!

lagt inn 3. mai 2016, 00:57 av Webmaster BIF   [ oppdatert 3. mai 2016, 00:58 ]

Kakesalget på 17. mai er i år et samarbeid mellom Billingstaddamene og BIF. Inntektene BIF får fra dette vil gå til Prosjekt Kunstgress. Bli med og lag tidenes kakebord på Billingstad!! Gå inn på lenken og meld deg på som kakebaker og/eller selger. Dette er en særdeles hyggelig dugnad – og vi håper at mange BIFere stiller opp!

 

http://doodle.com/poll/drwz6g5mpwbmn8pu

Jakker til trenerne i Bif - 200 kr!

lagt inn 20. apr. 2016, 11:58 av Webmaster BIF   [ oppdatert 20. apr. 2016, 11:58 ]

Bif tilbyr nå jakker til alle trenere i Bif til en rimelig sum. Jakkene er i Bifs blåfarge og har påtrykket Bif logo på brystet og ordet TRENER på ryggen. Ta kontakt med materialforvalter Erlend for å melde din interesse på mail: erlendstoraker@gmail.com .

Treningstider for fotball vår 2016

lagt inn 6. apr. 2016, 01:11 av Webmaster BIF   [ oppdatert 6. apr. 2016, 01:14 ]

Treningstidene for våren 2016 kan nå finnes under Fotball.

1-10 of 17