Kunngjøringer‎ > ‎

Årsmøte i BIF 27. mars 2017

lagt inn 27. feb. 2017, 08:21 av Webmaster BIF   [ oppdatert 27. feb. 2017, 08:23 ]

Invitasjon til informasjonsmøte om Kunstgressprosjektet på Billingstad

og innkalling til Årsmøte i BIF
(Billingstad Idrettsforening)


Mandag 27. mars 2017 kl. 19:00 på Billingstad Skole («musikkrommet»)

Prosjektgruppen vil informere om Kunstgressprosjektet på Billingstad. Årsmøtet avholdes i forlengelsen av informasjonsmøtet.

Saker til årsmøtet:

a)    Valg av dirigent og referent og to medlemmer til å signere protokollen

b)    Godkjenning av stemmeberettigede

c)    Godkjenning av innkalling og dagsorden

d)    Behandling av styrets beretning for 2016

e)    Behandling av revidert regnskap 2016

f)     Prosjekt Kunstgress - vedtak

g)    Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgifter

h)    Budsjett 2017 - vedtak

i)     Valg av styre

a.    Leder og nestleder

b.    Styremedlemmer (5)

c.    Varamedlemmer (3)

j)     Valg av revisorer

k)    Eventuelle innkomne sakerü  For informasjon om BIF, følg oss på Facebook eller sjekk nettsidene www.billingstadif.no

ü  Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet.

ü  Underlag til årsmøtesakene gjøres tilgjengelig på hjemmesiden innen en uke før årsmøtet.

Hilsen

Styret i Billingstad Idrettsforening