Kunngjøringer‎ > ‎

Agenda og dokumenter for årsmøte i BIF 2019

lagt inn 13. mar. 2019, 01:56 av Webmaster BIF   [ oppdatert 20. mar. 2019, 05:47 ]
Vi gjør herved relevante dokumenter for årsmøtet tilgjengelig i denne kunngjøringen.

Årsmøtets agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, 

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 5 øvrige styremedlemmer og 3 varamedlemmer

c) velge to revisorer


Mvh
BIF Styret
Ĉ
Webmaster BIF,
13. mar. 2019, 01:56
Ĉ
Webmaster BIF,
13. mar. 2019, 01:56
Ĉ
Webmaster BIF,
13. mar. 2019, 01:56
ĉ
Webmaster BIF,
13. mar. 2019, 01:56
Ĉ
Webmaster BIF,
20. mar. 2019, 05:46
Ĉ
Webmaster BIF,
13. mar. 2019, 01:56
Ċ
Webmaster BIF,
20. mar. 2019, 05:47
Ĉ
Webmaster BIF,
13. mar. 2019, 01:56
Ċ
Webmaster BIF,
13. mar. 2019, 01:56