Medlemskap i BIF

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan opprette medlemskap for ditt barn.


Hvordan bli medlem:

Medlemskap i BIF opprettes gjennom MinIdrett.no (Norges Idrettsforbunds medlemssystem).
Se detaljert guide for hvordan dette gjøres under streken lenger ned på denne siden. 


Kostnader ved medlemskap:

I BIF har vi to typer kostnder ved medlemskap:

- Årskontigent: 200 kroner per år per medlem. Denne må betales av alle medlemmer uavhengig av aktivitet.

- Fotballavgift: 1600 kroner per år (800 kr for vår semester og 800 kr for høstsemester).

NB:
Årskontigent og fotballavgift for vårsemester blir fakturert Mars.

Fotballavgift for høstsemester blir faktreret i September.

Ta vare på innlogging / passord til MinIdrett.no. Kontigent/avgifter kan betales direkte inne i Min Idrett systemet 
når du har mottatt email om betalingsinformasjon.


_______________________________________________________________________________


Guide for registrering gjennom Min Idrett

Dette er en kort brukerveiledning på hvordan:  

  • Registrere barnet ditt på Min Idrett

  • Knytte barnet ditt opp mot Billingstad Idrettsforening (BIF)

  • Registrere barnet ditt på fotball  

STEG 1: Registrer barnet ditt på min idrett

Sett opp ny bruker på min idrett her: https://minidrett.nif.no/

Husk at det er barnet som skal registreres på Min Idrett og knyttes opp mot Billingstad Idrettsforening og Fotball.  

 

Profilen vil da se slik ut:


STEG 2: Knytt opp mot BIF og kryss av for fotball

For flere detaljer, se også: Brukerveiledning Min Idrett