Medlemskap i BIF

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan opprette medlemskap for ditt barn.


Hvordan bli medlem:

Medlemskap i BIF opprettes gjennom MinIdrett.no (Norges Idrettsforbunds medlemssystem).
Se detaljert guide for hvordan dette gjøres under streken lenger ned på denne siden. 


Kostnader ved medlemskap:

I BIF har vi to typer kostnder ved medlemskap:

- Årskontingent: 200 kroner per år per medlem. Denne må betales av alle medlemmer uavhengig av aktivitet.

- Fotballavgift: 800 kroner* per år (dekker seriespill vår + høst). *Spillere i micro serien (sesongens 1/2 klassinger) får 50% rabatt i.e. 400kr)

NB:
Årskontingent blir fakturert i januar/februar.

Fotballavgift blir fakturert i perioden Mai-August.

Personer som melder seg inn etter hoved fakturering blir fakturert fortløpende (innen 14 dager etter bekreftet innmelding)


Kontigent/avgifter kan betales direkte inne i Min Idrett systemet 
når du har mottatt email om betalingsinformasjon.


_______________________________________________________________________________


Guide for registrering gjennom Min Idrett

Dette er en kort brukerveiledning på hvordan:  

  • Registrere barnet ditt på Min Idrett

  • Knytte barnet ditt opp mot Billingstad Idrettsforening (BIF)

  • Registrere barnet ditt på fotball  

STEG 1: Registrer barnet ditt på min idrett

Sett opp ny bruker på min idrett her: https://minidrett.nif.no/

Husk at det er barnet som skal registreres på Min Idrett og knyttes opp mot Billingstad Idrettsforening og Fotball.  

 

Profilen vil da se slik ut:


STEG 2: Knytt opp mot BIF og kryss av for fotball

For flere detaljer, se også: Brukerveiledning Min Idrett