Styret i Norges idrettsforbund samt olympiske og paralympiske komité vedtok 10. mars 2008 at norsk idrett skal kreve politiattest for å motvirke hendelser med seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen tro i kraft 1. januar 2009.

I BIF blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.


  • Alle som trenger politiattest må sende mail til Styreleder i BIF (nåværende styreleder nås på følgende mailadresse: bjarte_reve@yahoo.no) og oppgi navn og personnummer.

  • Styreleder fyller inn og signerer formålsskjema, scanner dette inn og sender til den enkelte.

  • Den enkelte søker politiattest elektronisk her  og legger ved signert formålsskjema oversendt fra styreleder.

  • Når den enkelte har mottatt politiattesten, forevises denne til ansvarlig for politiattester i Bif styret. Dette er for tiden David Ulvær. Attesten kan forevises personlig eller ved å scannes og sendes på mail til webmaster@billingstadif.no