Våre sponsorer

Å drive en BIF krever økonomiske midler og noen av disse midlene kommer gjennom våre sponsorer:


ABBDNV GL


Lilleberg EiendomRSM

Altitude TrampolineparkABB er sponsor for BIF fra Høsten 2017!
Vi sier tusen takk for støtten!DNV GL er sponsor for BIF fra våren 2016. 
Vi sier tusen takk for støtten!


Lilleberg Eiendom er sponsor for BIF fra Høsten 2017. 
Vi sier tusen takk for støtten!RSM er sponsor for BIF fra Høsten 2017. 
Vi sier tusen takk for støtten!Altitude Trampolinepark er sponsor for BIF fra vinteren 2017.
Vi sier tusen takk for støtten!