Medlemskap i BIF

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan opprette medlemskap for ditt barn.

Hvordan bli medlem:

Medlemskap i BIF opprettes gjennom denne linken

Kostnader ved medlemskap:

I BIF har vi to typer kostnader ved medlemskap:

- Årskontingent: 200 kroner per år per medlem. Denne må betales av alle medlemmer uavhengig av aktivitet.

- Fotballavgift: 1000 kroner* per år (dekker seriespill vår + høst). *Spillere i micro serien (sesongens 1/2 klassinger) får 50% rabatt i.e. 500kr)

NB:

Årskontingent blir fakturert i januar/februar (nye medlemmer betaler ved innmelding).

Fotballavgift blir fakturert i perioden Mai-August.