Medlemskap i BIF

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan opprette medlemskap for ditt barn.

Hvordan bli medlem:

Medlemskap i BIF opprettes gjennom denne linken

Kostnader ved medlemskap:

I BIF har vi to typer kostnader ved medlemskap:

- Årskontingent: 200 kroner per år per medlem. Denne må betales av alle medlemmer uavhengig av aktivitet.

- Fotballavgift: 1000 kroner* per år (dekker seriespill vår + høst). *Spillere i micro serien (sesongens 1/2 klassinger) får 50% rabatt i.e. 500kr)

NB:

Årskontingent blir fakturert i januar/februar (nye medlemmer betaler ved innmelding).

Fotballavgift blir fakturert i perioden Mai-August.

Kontigent/avgifter kan betales direkte inne i Min Idrett systemet når du har mottatt email om betalingsinformasjon.

_______________________________________________________________________________

Guide for registrering gjennom Min Idrett

Dette er en kort brukerveiledning på hvordan:

    • Registrere barnet ditt på Min Idrett

    • Knytte barnet ditt opp mot Billingstad Idrettsforening (BIF)

    • Registrere barnet ditt på fotball


STEG 1: Registrer barnet ditt på min idrett

Sett opp ny bruker på min idrett her: https://minidrett.nif.no/

Husk at det er barnet som skal registreres på Min Idrett og knyttes opp mot Billingstad Idrettsforening og Fotball.

Profilen vil da se slik ut:


STEG 2: Knytt opp mot BIF og kryss av for fotballFor flere detaljer, se også: Brukerveiledning Min Idrett