Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund samt olympiske og paralympiske komité vedtok 10. mars 2008 at norsk idrett skal kreve politiattest for å motvirke hendelser med seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen tro i kraft 1. januar 2009.

I BIF blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

  • Ansvarlig lagleder søker politiattest ved å fylle inn resterende info og sende inn vedlagte skjema elektronisk til politiattest@politiet.no .

  • Når ansvarlig lagleder har mottatt politiattest, forevises denne til ansvarlig for politiattester i BIF styret ved Ane Viaene Engebretsen, eller vara ved styreleder Morten Christophersen. Attesten kan forevises personlig eller ved å skannes og sendes på mail til styreleder@billingstadif.no .

  • Politiattest ansvarlig registrerer at attest er mottatt med sign og dato i BIF arkiv.

  • Selve politiattesten slettes og arkiveres ikke hos BIF.

Klikk her for skjema: Søknad ferdig signert av BIF